تبلیغات
تراکتور محبوب آذربایجان - فرزاد حاتمی در تمرینات
بیز تراختـــــــــــور عاشقی ، ترکلار کیمین غیرتلی کیم

فرزاد حاتمی در تمرینات

یکشنبه 18 تیر 1391 16:27

نویسنده : Emre
فرزاد حاتمی مهاجم تراکتورسازی که با توصیه پزشک تیم جدا از تیم تمرین می کرد و در مسابقه با ولگای روسیه نیز بازی نکرد امروز با اجازه پزشک در تمرینات شرکت کرد ، بنابه اظهار هومن ثابت فیزیوتراپیست تیم فرزاد با تمرینات ویژه می تواند تا آغاز لیک خود را به مرز آمادگی لازم جهت شرکت در مسابقات برساند ، خود فرزاد نیز با جدیت تمرینات را پیگیری می نماید تا مصدومیت را صد درصد رفع نماید . 


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 تیر 1391 14:28